top of page

Foto: Henk Pijnenburg

Koninklijke Onderscheiding voor:

Ans Vrensen - van Breugel (Haaren)

 

Mevrouw A.C. Vrensen- Van Breugel uit Haaren is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje Nassau. De versierselen behorende bij deze Koninklijke Onderscheiding werden uitgereikt door burgemeester Jeannette Zwijnenburg van de gemeente Haaren op donderdag 26 april 2018 om 11.00 uur bij haar thuis in Haaren.

Ans Vrensen – Van Breugel was voorheen werkzaam als docent biologie bij het Maurick College in Vught.

 

Ans Vrensen ontplooide de volgende activiteiten:

  • Van 2002-2008 verzorgde zij, naast de reguliere werkzaamheden, de lessen Russische taal en cultuur als extra-curriculaire activiteit bij het Maurick college te Vught.

  • Vanaf 2002 ondersteunde ze het weeshuis te Kornalovychi (Oekraïne). Zij zet zich in voor de fondsenwerving en hielp bij het opknappen en de installatie van een nieuwe keuken. Bovendien zorgde zij ervoor dat het weeshuis financieel op eigen benen kan staan.

  • Van 2006-2009 was Ans vrijwilliger bij de “derdewereldgroep” van het Maurick college. Dit was een verband van docenten dat zich inzette voor de fondsenwerving ten behoeve van het weeshuis te Kornalovychi. Ans organiseerde diverse activiteiten en verzorgde een reis voor leerlingen naar Oekraïne.

  • Vanaf 2008 is Ans Vrensen oprichter en voorzitter van de kunstmanifestatie “Haaren in Beeld en Geluid”. Dit is een tweejaarlijks evenement waarbij honderd kunstenaars hun werken tentoonstellen.

  • Van 2010-2012 was Ans oprichter en organisator van het Kunsthuis te Haaren. Zij organiseerde een maandelijkse kunsttentoonstelling en was gastvrouw.

  • Vanaf 2012 ondersteunt Ans Vrensen ouderen en mensen met een beperking in de Oekraïne. Zij ondersteunde 10 tot 15 gezinnen.

Koptekst 2

bottom of page